bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

Goede ontwikkelingen Hooiwal!

7 juli 2022

We zijn blij om te kunnen melden dat we weer enkele stappen verder zijn bij nieuwbouwproject Hooiwal in Druten. In dit artikel lees je er meer over.

Uitwerking plan en instemming college
Samen met de gemeente hebben we de plannen voor Hooiwal verder uitgewerkt. Zo heeft de architect de woningen ontworpen, zijn deze besproken met de welstandscommissie – die toetst of de woningen goed passen binnen de omgeving – en is het ontwerpbestemmingsplan afgerond. Vorige week heeft het college van Druten ingestemd met het voorgelegde plan.

Het plan zal voor een periode van 6 weken ter inzage worden gelegd. De exacte data worden gepubliceerd in de bekende huis-aan-huis bladen. Tijdens deze periode is het mogelijk om inhoudelijk op het plan te reageren. De gemeente beantwoordt alle ontvangen reacties.

Klankbordgroep en inloopmiddag omwonenden
Door de omgeving actief te betrekken bij de plannen voor Hooiwal, voegen we zoveel mogelijk waarde toe aan de omgeving. Zo zijn er 2 overleggen geweest met de klankbordgroep De Hooiwal. Ook vindt er binnenkort een informatieve inloopmiddag plaats voor omwonenden. Hiervoor ontvangen zij een uitnodiging per post.

Actuele planning en woningaanbod Hooiwal
De planning is dat de verkoop eind 2022 van start gaat. Na de zomer delen we via de nieuwsbrief een volgende update met actuele planning richting de verkoop. Met Hooiwal komen er 48 mooie woningen bij in Druten, tussen de Van Heemstraweg en de Aardschouwstraat. Het plan bestaat uit 5 levensloopbestendige woningen en 43 rij- en hoekwoningen. Circa 50% van de woningen zit qua prijs onder de NHG-grens, in het betaalbare segment. Hiermee voorzien we in de grote behoefte hiernaar. Verder worden de woningen duurzaam en - vrijwel - energieneutraal, met aandacht voor:

  1. Klimaatadaptief bouwen, zodat de nieuwe wijk en woningen bestand zijn tegen extreem weer als gevolg van klimaatverandering. Denk aan mos/sedum daken op de bergingen en groenstroken om wateroverlast tegen te gaan, hittestress te beperken en de biodiversiteit te vergroten;
  2. Circulariteit, waarbij gebruik wordt gemaakt van een prefab bouwsysteem om grondstofverbruik en CO2-uitstoot te beperken.