bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

De actuele status van Hooiwal

10 februari 2022

In dit artikel vertellen we je meer over de huidige status van dit mooie nieuwbouwproject in Druten en over de planning voor de komende periode.

Dit is de status
Eind vorig jaar heeft het Drutense College ingestemd met de stedenbouwkundige opzet van Hooiwal, waarmee we 43 rij- en hoekwoningen realiseren tussen de Aardschouwstraat en de Van Heemstraweg. Naast de rij- en hoekwoningen komen er 5 levensloopbestendige woningen aan de Spadesteekstraat. Een groot deel van de woningen bevindt zich in het betaalbare segment, waarmee we voorzien in de grote vraag hiernaar. Ook zorgen we met Hooiwal voor de inrichting en afronding van het openbaar gebied in Druten-West, dat al ruim 7 jaar niet is bebouwd.

Momenteel ronden we de anterieure overeenkomst met de gemeente Druten af. In deze overeenkomst staan afspraken over de verdere ontwikkeling van Hooiwal. Het Beeldkwaliteitsplan is al goedgekeurd door welstand. Hierin staan richtlijnen voor het ontwerp van de woningen en de inrichting van de ruimte waarmee de architect momenteel het eerste ontwerp uitwerkt. Daarnaast werken we de komende periode aan het uitwerken van het bestemmingsplan.

Dit kun je verwachten
In de loop van dit jaar organiseren we als ontwikkelaar KlokGroep een informatiebijeenkomst voor omwonenden, die hiervoor een uitnodiging per post ontvangen. Dit betreft nog geen start (voor)verkoop. Tijdens deze informatiebijeenkomst worden de plannen voor Hooiwal - stedenbouwkundige opzet, ontwerp en bestemmingsplan - nader toegelicht en is er ruimte voor het stellen van vragen.

Als alles volgens planning verloopt, dan start de verkoop van Hooiwal in het vierde kwartaal van dit jaar. Via deze website en via de nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen. Naar verwachting kunnen we in maart/april 2022 een eerste woningimpressie tonen, om je alvast een beeld te geven van de fraaie uitstraling van de woningen.